Plåtarbeten

Plåtslageriet är och förblir en av företagets största grenar och Vi kan erbjuda helhetslösningar inom garnering, ventilation & takläggningsarbeten. Vår ambition är att vara det mest kundorienterade byggnadsplåtslageri-företaget på marknaden. Detta vill vi åstadkomma genom att alltid leverera lösningar till avtalad kvalitet och på avtalad tid men också genom att skapa enkla, effektiva och kompetenta relationer med våra kunder.