Entreprenad

En säker grundläggning är en förutsättning för allt byggande. När du anlitar oss kan du vara trygg, vi utför jobbet fackmannamässigt från första början

  • Grunder
  • Enskilda avlopp
  • Dränering
  • Grustransporter
  • Transporter

Vi producerar och levererar grus-, sten- och bergprodukter till betong –  och asfaltsarbeten, vägbyggnationer och anläggning av grunder. Med hög kompetens och möjlighet till snabb leverans blir transporterna smidiga och kostnadseffektiva.

Enskilda avlopp
Det är mycket viktigt att en infiltration placeras och utformas rätt, annars finns risk för att reningen inte fungerar vilket kan leda till att din eller dina grannars dricksvattenbrunn förorenas. Infiltration passar inte på alla tomter, eftersom reningen kräver en viss sorts markförhållanden.

Vi kan erbjuda dig helhetslösningar inom enskilda avlopp, vi arbetar främst med produkterna från BAGA och FANN. Låt oss som erfaren och kunnig entreprenör hjälpa dig med den bästa placeringen av en infiltration.

Om det är svåra förhållanden på din tomt, eller om det finns många brunnar och andra avloppsanläggningar i närheten, kan dock en geohydrologisk undersökning behövas. Vi handlägger och hjälper Er genom hela processen med underlag samt projektledning tillsammans med Er kommun.