Plåttjänster

Allmänt; Allt inom plåtarbeten nedan specificerat.

  • Garnering
  • Materialförsäljning
  • Bandtäckning
  • Service/underhåll
  • Taktäckningar

Vår ambition är att vara det mest kundorienterade byggnadsplåtslageri-företaget på marknaden. Detta vill vi åstadkomma genom att alltid leverera lösningar till avtalad kvalitet och på avtalad tid men också genom att skapa enkla, effektiva och kompetenta relationer med våra kunder.

Verkstad

Extern tillverkning av olika tunnplåtsprofiler som exempelvis trp 10-profil, kassetter, gavelbeslag, fönsterbleck, markistak m,m

Entreprenad

Större takarbeten och byggnadplåtslageriuppdrag.

Montage

Från enklare montagearbeten till avancerade plåtslageriarbeten.

Service

Byte, beslagning och löpande underhåll och diverse plåtarbeten.

Snöskottning

Undvik is- och snörelaterade olyckor! Våra riskförebyggande tjänster inom snöskottning innebär att vi avlägsnar is tappar och skottar bort snö från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.